Popust

Promocije


2016.
12. April, Beograd

2015.
22. April, Beograd
14. Decembar, Sarajevo
15. Decembar, Mostar

2013.
20. Februar, Beograd
18. Mart, Beograd
19. April, Sarajevo
4. Decembar, Osijek
20-27. Oktobar, Beograd

2012.
10. Decembar, Beograd
9. Decembar, Beograd
Mart, Beograd
29. Februar, Beograd

2010.
4. Novembar, Beograd
26. Oktobar, Zemun
23. Oktobar, Novi Sad
22. Septembar, Novi Sad
27. Maj, Zlatibor
15. Mart, Kruševac
22. April, Sarajevo
4. Mart, Valjevo

2009.
25. Decembar, Beograd
7. Decembar, Beograd
29. Novembar, Banja Luka
26. Jun, Beograd
17. Jun, Zemun
3. Novembar, Beograd

2008.
2. Decembar, Beograd
2. Jun, Tuzla/ Narodno pozorište u Tuzli
26. Februar, Sarajevo

2007.
29. Novembar, Zemun

2006.
17. Novembar, Mostar
4. Oktobar, Beograd

2005.
9. Novembrar, Beograd
3. Februar, Zemun
19. Januar, Sarajevo

2004.
28. Decembar, Zemun
29. Oktobar, Sarajevo
9. Oktobar, Beograd

2000.
31. Oktobar, Sarajevo
26. April, Zemun


Ostale aktivnosti


Sajam knjiga

Akcije

Grafička produkcija